Det er med rette stort fokus på helseskader og sykdommer i petroleumsnæringen. Denne nye SfS anbefalingen omhandler forebyggende tiltak ved varmt arbeid på overflatebehandlet materiale, for eksempel malte metallkonstruksjoner.

Anbefalingen gir informasjon om helsefarene ved kjemikalier som kan dannes ved termisk nedbrytning av maling eller annen overflatebehandling og den gir råd om tiltak som kan hindre dette. Dersom overflatebehandlingen ikke kan fjernes på annen måte, må tiltak og verneutstyr ta hensyn til den tilleggseksponeringen som varmt arbeid medfører.
Overflatebehandling med innhold av bly og asbest er omtalt spesielt.
 
Ny utgave (revisjon 3) av håndboken "Beste praksis forebygging av fallende gjenstander" er nå klar fra trykkeriet både i norsk og engelsk versjon. Håndboken har blitt distribuert til alle som har bestilt mer enn 1000 eksemplarer.
 
Det er en økende bruk av habitat (sveisetelt) i petroleums industrien. Dette kan være en god måte å hindre at varmt arbeid blir en mulig tennkilde. Denne anbefalingen skal gi en beste praksis på hvordan en må gå fram for å sikre at habitat planlegges, utformes, kontrolleres, driftes, vedlikeholdes og fjernes på en god måte. Det er spesielt viktig at habitatets integritet sikres når det trenges som mest – altså ved en gasslekkasje: Varmt arbeid i habitatet kan utgjøre en tennkilde, i form av varme, også etter at strøm/gasstilførsel til habitatet blir kuttet og vifteenhet og spjeld bør derfor være uavhengig av arbeidsstrøm.
 
Ny Kursplan
Kursplanen for instruktør-fallsikring er nå godkjent av styret i SfS.
 
SfS jobber med å lage animasjoner av enkelte SfS anbefalinger. Den første animasjonen, som omhandler Anbefaling 026N/2008 - Avsperringer, er nå ferdig.
 
Samarbeid for Sikkerhet har flyttet nettsiden sin til en ny host. Det kan derfor være linker og funksjonaliteter som ikke er helt på plass enda. Finner du noe som mangler på siden så kan du sende en mail til support@itl.no og gi en kort beskrivelse av hva som mangler, så vil iTL rette opp i dette.
 
En kursplan for granskingsledere og andre, f. eks HVO, som er involvert i gransking av alvorlige hendelser er nå godkjent av styret i SfS. Siden denne kursplanen er sterk koblet til Anbefaling 029 N/2010, vil kursplanen ikke bli utgitt som egen anbefaling men vil ligge som et vedlegg til 029N.
 
SfS flyttet i 2011 til Kvernavik Kunnskapspark i Kvernavik Ring 177. Her har SfS to kontorer, god adgang til møterom og gode parkeringsforhold. Hugo Halvorsen vil fortsette å lede SfS fremover og har også fått Carsten Bowitz med på laget. Carsten er stilt til rådighet fra OLF som en ekstra ressurs og vil være prosjekt leder for noen av aktivitetene til SfS.
 
Samarbeid for Sikkerhet har utarbeidet to kursplaner for fallsikring som skal sørge for at personer som skal bruke fallsikringsutstyr har den nødvendige kompetansen.