SfS sin modell for felles Sikker Jobb Analyse (SJA) er tatt inn som Retningslinje 090 hos Norsk olje og gass.
 
SfS sin modell for felles Arbeidstillatelse (AT) er tatt inn som Retningslinje 088 hos Norsk olje og gass. 
 
SfS har gitt ut en anbefaling om Fallsikring og Redning. Denne er tatt inn i Norsk olje og gass si Retningslinje 113. Lenke:
 
Det er også laget en animasjon som visualiserer det som er beskrevet i anbefalingen.
 
Samarbeid for Sikkerhet (SfS) laget i 2006 en samordnet broprosedyre og sjekkliste for fartøyer som anløper og operere innenfor 500m sikkerhetssone.
 

Samarbeid for Sikkerhet har gjennom et samarbeid i næringen satt fokus på viktigheten av at man bruker riktig type permanent og midlertidig opphengte kasteblokker samt vedlikehold av disse. Samarbeid for Sikkerhet anbefaler den enkelte operatør og boreentreprenør i samarbeid med de ansattes representanter å gjennomgå etablerte rutiner for bruk og vedlikehold av permanent- og midlertidig opphengte kasteblokker.

 
Samarbeid for Sikkerhet sitt delprosjektet ”Innsjekk på helikopter” utarbeidet et forslag til  å harmonisere innsjekkingen av personell for reise til/fra offshore. 
 
 
 
Anbefaling 06N/2003: Introduksjon av personell offshore
Samarbeid for Sikkerhet sitt delprosjektet "Introduksjon ombord" utarbeidet en harmonisert introduksjonen av nytt personell offshore.
 
Samarbeid for Sikkerhet sitt delprosjektet Bruk av Ridebelte har utarbeidet tiltak i forbindelse med bruk av ridebelte.
 

I forbindelse med revisjon av anbefaling 015N/2015, som inkluderer deler av 003, er denne utgått som egen anbefaling.

 
SfS har utarbeidet rutiner for å rense boretårnet for potensielle fallende gjenstander samt å flytte utstyr inn i sikre områder. Utgangspunktet bør være at boretårnet skal renses for alt overflødig utstyr og at man ved vurderinger og analyser kan forsvare det utstyr som må bli igjen og plassering/sikring av dette.