En arbeidsgruppe i SfS har utarbeidet en anbefalt praksis for læring etter hendelser.
 
En arbeidsgruppe har laget en anbefalt praksis for håndtering av ikke-elektriske tennkilder.
 

Revisjon 4 av håndboka "Forebygging av fallende gjenstander" er nå godkjent og både norsk og engelsk versjon er trykket opp og klare for levering.    

 
En SfS arbeidsgruppe har revidert SfS anbefaling 022 "Harmonisering av slanger med mekaniske koplinger"
 
En arbeidsgruppe i SfS har oppdatert verktøykassen for VO/HVO. Det er lagt til flere nye maler og dokumenter og alle linker skal være  oppdatert.
 
Som et resultat av Norsk olje og gass sitt prosjekt om et utvidet perspektiv på risiko ble det laget både en film "Sorte Svaner - en utvidet risikoforståelse" og en rapport "Sorte svaner"
 
Hydrogensulfid er en giftig, eksplosiv og korrosiv gass. Næringen fikk en sterk påminnelse om hvor farlig denne gassen kan være i forbindelse med den uønskede hendelsen på Sture terminalen i 2016
 
En arbeidsgruppe har laget en anbefalt praksis for sjøsikring på flyttbare innretninger
 
En arbeidsgruppe i SfS har revidert Anbefaling 009N Pusteluft
 
En arbeidsgruppe i SfS har laget en anbefalt praksis for sikring av slanger.
 
SfS sin anbefaling 028 Trykk- og lekkasjetesting er revidert. Følgende endringer er gjort:
 
SfS sin anbefaling 015N/2005 "Verneombudstjenesten i et kontraktsforhold" er revidert. Den reviderte versjonen inkluderer også elementer fra SfS anbefaling 003/2001 som dermed nå utgår.
 
SfS sin anbefaling 036N/2012 "Bruk a Habitat" er revidert. Arbeidsgruppen har gjort følgende endringer:
 
Nye håndbøker "Beste Praksis - Forebygging av Fallende Gjenstander" har blitt trykket opp og er nå tilgjengelige i vår nye KjøpsPortal
 
SfS sin arbeidsgruppe FMO (Forum for Maritime Operasjoner) har i samarbeid med Mintra laget en ny sikkerhetsfilm. Tema er Ankerhåndtering.
 
Her finner du linker til utenlandske hjemmesider med gode søkemotorer, Safety Flash arkiv og diverse sikkerhetsfilmer:
 
Industrien har etablert flere arenaer for erfaringsoverføring og mye kan finnes på internett. Kjenner du til de vanligste nettstedene ??
 
SfS har trykket opp nye skrivebordsunderlag med 2015 og 2016 kalender på. Disse kan hentes på SfS sitt kontor i Kvernavik Ring 177
 
En arbeidsgruppe i SfS har revidert SfS anbefaling 029N "Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser" 
 
En ny beste praksis anbefaling, SfS 037N/2014 - Rapportering av Farlige Forhold, er nå ferdig og  godkjent av styret i SfS
 
Carsten Bowitz, som har jobbet hos SfS de siste årene, har nylig gått av med pensjon.
 
SfS sine håndbøker "Beste Praksis - Forebygging av fallende gjenstander" er fortsatt veldig populær og vi var i en periode tom for bøker. Nye bøker - merket revisjon 03-2014 - er nå trykket opp og på lager. Det er kun mindre endringer, korrigering av trykkfeil etc i 2014 utgaven og den er derfor fortsatt merket med revisjon 3.
 
Denne anbefalingen er revidert og inkluderer de tidligere SfS anbefalingene 001, 002 og 004.
 
SfS har fått forespørsel om å lage link til en støykalkulator. På sidene til Norsk olje og gass sitt prosjekt Støy finner du mye info om støy i arbeidsmiljøet, inklusive tilgang til støykalkulator.


 
SfS har laget en ny anbefaling 035N/2013: Statistikk og analyse av HMS-hendelser og -data. Anbefalingen skal gi en felles forståelse for begrepsapparat og arbeidsprosesser for statistikk, trendevaluering og analyse av HMS-hendelser/-data.
 
Alle sikkerhetsfilmene som SfS har utgitt er samlet og kan fåes enten på en DVD eller en USB stick. I tillegg til de vanlige versjonene, som er interaktive, har vi også laget «selvgående versjoner» dere hele filmen vises uten at bruker må svare på spørsmål eller klikke videre. De selvgående versjonene ligger også på Youtube.
 
I tillegg til SfS sine egne sikkerhetsfilmer kan du finne mange nyttige filmer på US Chemical Safety Board sine sider. Du finner link til disse sidene i artikkelen.
 
SfS er med i Programkomiten for Granskingskonferansen som går av stabelen den 17 og 18 September. SfS har tidligere gitt ut en beste praksis for Gransking og en kursplan for personer som skal være med på granskinger.
 
SfS starter opp 2 nye arbeidsgrupper denne våren. En gruppe skal revidere Retningslinje 105 "Stillasbygging" på vegne av Norsk olje og gass. Den andre gruppa skal å utvikle en kompetanseplan for personell som skal ivareta BES (Brann-, Entrings- og Sikkerhetsvaktervakt) oppgaver 
 
SfS har trykket opp skrivebordsunderlag med 2013 og 2014 kalender. Du kan få disse gratis ved henvedelse til oss på kontoret i Kvernevik Ring 177.
 
NB: Vi har ikke kapasitet til å sende disse i posten
 
Det er med rette stort fokus på helseskader og sykdommer i petroleumsnæringen. Denne nye SfS anbefalingen omhandler forebyggende tiltak ved varmt arbeid på overflatebehandlet materiale, for eksempel malte metallkonstruksjoner.

Anbefalingen gir informasjon om helsefarene ved kjemikalier som kan dannes ved termisk nedbrytning av maling eller annen overflatebehandling og den gir råd om tiltak som kan hindre dette. Dersom overflatebehandlingen ikke kan fjernes på annen måte, må tiltak og verneutstyr ta hensyn til den tilleggseksponeringen som varmt arbeid medfører.
Overflatebehandling med innhold av bly og asbest er omtalt spesielt.
 
Ny utgave (revisjon 3) av håndboken "Beste praksis forebygging av fallende gjenstander" er nå klar fra trykkeriet både i norsk og engelsk versjon. Håndboken har blitt distribuert til alle som har bestilt mer enn 1000 eksemplarer.
 
Det er en økende bruk av habitat (sveisetelt) i petroleums industrien. Dette kan være en god måte å hindre at varmt arbeid blir en mulig tennkilde. Denne anbefalingen skal gi en beste praksis på hvordan en må gå fram for å sikre at habitat planlegges, utformes, kontrolleres, driftes, vedlikeholdes og fjernes på en god måte. Det er spesielt viktig at habitatets integritet sikres når det trenges som mest – altså ved en gasslekkasje: Varmt arbeid i habitatet kan utgjøre en tennkilde, i form av varme, også etter at strøm/gasstilførsel til habitatet blir kuttet og vifteenhet og spjeld bør derfor være uavhengig av arbeidsstrøm.
 
SfS jobber med å lage animasjoner av enkelte SfS anbefalinger. Den første animasjonen, som omhandler Anbefaling 026N/2008 - Avsperringer, er nå ferdig.
 
Samarbeid for Sikkerhet har utarbeidet to kursplaner for fallsikring som skal sørge for at personer som skal bruke fallsikringsutstyr har den nødvendige kompetansen.
Samarbeid for Sikkerhet har flyttet nettsiden sin til en ny host. Det kan derfor være linker og funksjonaliteter som ikke er helt på plass enda. Finner du noe som mangler på siden så kan du sende en mail til support@itl.no og gi en kort beskrivelse av hva som mangler, så vil iTL rette opp i dette.
 
SfS flyttet i 2011 til Kvernavik Kunnskapspark i Kvernavik Ring 177. Her har SfS to kontorer, god adgang til møterom og gode parkeringsforhold. Hugo Halvorsen vil fortsette å lede SfS fremover og har også fått Carsten Bowitz med på laget. Carsten er stilt til rådighet fra OLF som en ekstra ressurs og vil være prosjekt leder for noen av aktivitetene til SfS.
 
En kursplan for granskingsledere og andre, f. eks HVO, som er involvert i gransking av alvorlige hendelser er nå godkjent av styret i SfS. Siden denne kursplanen er sterk koblet til Anbefaling 029 N/2010, vil kursplanen ikke bli utgitt som egen anbefaling men vil ligge som et vedlegg til 029N.