Gransking av hendelser

Det følger av Rammeforskriften § 13 og AML §2.3 at Verneombud skal få forespørsel fra bedriften om å delta i undersøkelse eller gransking av en hendelse, dersom hendelsen har funnet sted i verneombudets verneområde. Dersom det er alvorlige (røde) hendelser, anbefales det at Hovedverneombudet og Verneombudene får opplæring i gransking av HMS hendelser i henhold til Kursplanene som er utarbeidet av Samarbeid for Sikkerhet (SfS).

Beste praksis for Undersøkelse og Gransking - inkludert kursplan

SfS Anbefalig 029 NLinker


Styringsforskriften stiller krav til varsling, melding og rapportering til Ptil såvel som krav til undersøkelse og gransking av ulykker og nesten-ulykker

  
   Del på: