Arbeidstakermedvirkning

Arbeidstakermedvirkning er en viktig forutsetning i HMS-arbeidet og er hjemlet i flere lover og forskrifter; se linker nedenfor:

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
 
Rammeforskriften § 13 (denne har også en meget utfyllende veiledning)
 
Arbeidsmiljøloven § 2-3

Som du vil se så presiserer arbeidsmiljøloven at det er plikt til medvirkning og ikke bare en rett.
 
Legg merke til at lovverket spesifiserer tillitsvalgte og verneombud - dette kan ikke uten videre erstattes av brukerinvolvering 
 
Vedlagte finner du to gode verktøy :
- En mal (matrise) for arbeidstakermedvirkning 
- En mal for måling av hvor god arbeidstakermedvirkning dere har (Måltall)

  

Relaterte filer

Arbeidstakermedvirkning Matrise 2018
Arbeidstakermedvirkning Måltall Logg Matrise 2018

   Del på: