Oppfølging

Det kan være vanskelig å holde rede på status for alle saker som kommer opp.

Vedlagt er et eksempel på en enkel loggDet er viktig at du holder orden i loggen, og at den til enhver tid gir deg et riktig bilde på status.

  

Relaterte filer

mal for logg etter verneombudsmøter

   Del på: