Uønskede Hendelser

Som Verneomud skal du alltid få forespørsel fra bedriften om du vil delta i undersøkelse eller gransking av en hendelse, dersom hendelsen har funnet sted i ditt verneområde. Dersom det er alvorlige (røde) hendelser, anbefales det at Hovedverneombudet og Verneombudene får opplæring i gransking av HMS hendelser i henhold til Kursplanene som nå utarbeides av Samarbeid for Sikkerhet (SfS).Beste praksis for Undersøkelse og Gransking

SfS Anbefalig 029 NLinker

Opplysningsforskriften stiller krav til varsling, melding og rapportering til Ptil (krever inlogging)

Styringsforskriften stiller krav til undersøkelse og gransking

  
   Del på: