Sikkerhetsrelatert utstyr/systemer

Med sikkerhetsrelatert utstyr menes utstyr som har spesiell betydning i forhold til sikkerheten.

Linker

Innretningsforskriften p7
stiller krav til etaablering av sikkerhetsfunksjoner og

Aktivitetsforskriften p 24
stiller krav ved utkobling av slike systemer.

  
   Del på: