Varmt arbeid - Åndedrettsvern

Olje- og verkstedsindustrien har sett behov for mer kunnskap om helseskadelige stoffer som oppstår under varmt arbeid. Dessuten ønsker vi å vite mer om effektiv beskyttelse av personell mot røyk og avgasser.
Dette har spesiell aktualitet ved fjerning av plattformer. Her er skjærebrenning, ofte på malte flater og innvendig forurensede rør, mye brukt.

På denne bakgrunn ble et “Joint Industry Project” (JIP) utført av Institut För Kemisk Analys Norden (IFKAN) i tiden 2006 - 2008.
Prosjektet ble støttet av ConocoPhillips, Total E&P Norge, StatoilHydro, Shell U.K, BP U.K, Aker Kvaerner Offshore Partner, Norsk Metallretur og AF Decom.
Som et ledd i JIP-prosjektet er det utarbeidet en opplæringspakke i riktig bruk av verneutstyr. Basert på denne kunnskapen har Samarbeid for Sikkerhet (SfS) laget en interaktiv video til bruk for de som organiserer og utfører varmt arbeid.
Tiltakene skal forebygge kjemisk eksponering ved skjærebrenning, sveising og annen type varmt arbeid. 

 

  
   Del på: