Kursplan for Granskingsleder blir Vedlegg til Anbefaling 029 N/2010 - ”Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser”

En kursplan for granskingsledere og andre, f. eks HVO, som er involvert i gransking av alvorlige hendelser er nå godkjent av styret i SfS. Siden denne kursplanen er sterk koblet til Anbefaling 029 N/2010, vil kursplanen ikke bli utgitt som egen anbefaling men vil ligge som et vedlegg til 029N.

Styret i SfS har vedtatt en anbefalt kursplan for gransking for personer som skal lede eller være involvert i gransking av alvorlige hendelser. Det presiseres at i tillegg til den teoretiske opplæringen som kursplanen gir, vil det være nødvendig med praktisk erfaring og gode generelle lederevner for å bli en god granskingsleder.

  
   Del på: