Ny utgave av håndbok

Ny utgave (revisjon 3) av håndboken "Beste praksis forebygging av fallende gjenstander" er nå klar fra trykkeriet både i norsk og engelsk versjon. Håndboken har blitt distribuert til alle som har bestilt mer enn 1000 eksemplarer.

Elektroniske utgaver er nå tilgjengelig på SfSs hjemmesider - gå til våre sider om Fallende Gjenstander. Papir kopi av håndboken kan bestilles ved å sende en e-post til SfS sekretæriat:

cb@samarbeidforsikkerhet.no

  
   Del på: