Ny anbefaling – Forebyggende tiltak ved varmt arbeid

Det er med rette stort fokus på helseskader og sykdommer i petroleumsnæringen. Denne nye SfS anbefalingen omhandler forebyggende tiltak ved varmt arbeid på overflatebehandlet materiale, for eksempel malte metallkonstruksjoner.

Anbefalingen gir informasjon om helsefarene ved kjemikalier som kan dannes ved termisk nedbrytning av maling eller annen overflatebehandling og den gir råd om tiltak som kan hindre dette. Dersom overflatebehandlingen ikke kan fjernes på annen måte, må tiltak og verneutstyr ta hensyn til den tilleggseksponeringen som varmt arbeid medfører.
Overflatebehandling med innhold av bly og asbest er omtalt spesielt.

 


Problemstillinger knyttet til brann- og eksplosjonsfare er ikke dekket, heller ikke helsefarer knyttet til selve metallet som bearbeides eller sveisegass, sveisetråd, fluxmidler etc.

  

Relaterte filer

Anbefaling 034N Varmt Arbeid

   Del på: