Nye Arbeidsgrupper

SfS starter opp 2 nye arbeidsgrupper denne våren. En gruppe skal revidere Retningslinje 105 "Stillasbygging" på vegne av Norsk olje og gass. Den andre gruppa skal å utvikle en kompetanseplan for personell som skal ivareta BES (Brann-, Entrings- og Sikkerhetsvaktervakt) oppgaver 

Dersom du har lyst å være med i en SfS arbeidsgruppe, vennligst kontakt Hugo Halvorsen på 5120 1842 eller Carsten Bowitz på 5120 1841

  
   Del på: