Revisjon av Anbefaling 029N - Undersøkelse og Gransking

En arbeidsgruppe i SfS har revidert SfS anbefaling 029N "Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser" 


Revisjonen er ganske omfattende og har følgende anvendelse:

Bruk, praktiske tips, maler og huskeregler
Skille mellom ulike nivå etter f.eks. alvorlighetsgrad
Sammensetting av granskingsteam
Sjekkpunkt eller huskelister for de ulike stegene i prosessen
Nyttige hjelpemidler
Fremgangsmåte for granskingsgruppen ved innsamling av data, befaring og intervjuer og analyse av funn
Forslag til innhold i og kvalitetskontroll av rapport

  

Relaterte filer

Anbefaling 029N Rev 02 Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser
KURSPLAN Gransking av HMS hendelser

   Del på: