Ny håndbøker tilgjengelige via Kjøps Portal

Nye håndbøker "Beste Praksis - Forebygging av Fallende Gjenstander" har blitt trykket opp og er nå tilgjengelige i vår nye KjøpsPortal

Prisen er 10 kroner pr bok (ex mva)  + P&P. Prisen dekker kun våre utgifter i forbindelse med opptrykkingen og bøken selges på en non-profit basis. Portalen finner du til venstre på hjemmesiden vår.

 

FYI: SfS har diskutert en mulig samarbeid med DROPS med målsetning om å sammen revidere håndboka og lage versjoner som er likere - og gjerne identiske. Imidlertid er det nå beslutte å IKKE inngå et slikt samarbeid.
 
Det er foreløpig ikke tatt noen beslutning internt i SFS om å revidere håndboka. Det betyr at en mulig ny versjon ikke vil være på plass før tidligst i 2017. 
 
 
Ikke nøl med å kontakte oss dersom du skulle ha problemer med kjøpsportalen. 
 
 

  
   Del på: