Anbefaling 036 Habitat er revidert

SfS sin anbefaling 036N/2012 "Bruk a Habitat" er revidert. Arbeidsgruppen har gjort følgende endringer:

 


 • Endret krav ved tap av overtrykk eller deteksjon av gass – krav om automatisk isolering.

 • Lagt til krav om ny gjennomgang av sjekkliste A etter opphold i arbeid

 • Lagt til krav om egnede gjennomføringer for slanger og kabler inn i teltet

 • Endret formulering på krav til styrke på habitat i forhold til vind – tatt inn punkt om kompenserende tiltak.

 • Diverse presiseringer og klarere ordlyd i hovedtekst – ingen policy endringer

 • Kompetent habitatmontør definert

 • Endringer i Sjekkliste vedlegg A:

  • Presiseringer og klarere ordlyd i pkt 10, 14 og 16 – ingen policy endringer

  • Pkt 19 fjernet (allerede dekket i pkt 1)

  • Oppdatert signaturliste i tråd med tekst i dokumentet.

  • Tidspunkt for signering lagt til


 

  

Relaterte filer

Anbefaling 036N 2015 - Habitat

   Del på: