SfS Anbefaling 015 er revidert

SfS sin anbefaling 015N/2005 "Verneombudstjenesten i et kontraktsforhold" er revidert. Den reviderte versjonen inkluderer også elementer fra SfS anbefaling 003/2001 som dermed nå utgår.

 Denne revisjonen inneholder de samme hovedmomenter som rev 0 men har tatt inn elementer fra SfS anbefaling 003/01. Den er imidlertid laget på SfS sin nye mal og har oppdaterte referanser. Når det gjelder kostnader til verneombudstjenesten som konkurransefaktor, er teksten endret i tråd med dagens praksis. Dette fordi tjenesten er dynamisk og situasjons- og aktivitetstilpasset og dermed vanskelig å forhåndsestimere (ref. blant annet pkt. 3 i vedlagte sjekkliste). En Sjekkliste for utarbeidelse av Leverandørens Plan for Verneombudstjenesten er også inkludert.


 

  

Relaterte filer

Anbefaling 015N Rev 1

   Del på: