SfS Anbefaling 028 er revidert

SfS sin anbefaling 028 Trykk- og lekkasjetesting er revidert. Følgende endringer er gjort:

 

Anbefalingen er først og fremst omskrevet i henhold til SfS sin nye mal. Detaljer i tekst, beskrivelse av forskjellige tester etc. er langt på vei uendret men det er lagt mye større vekt på risikohåndtering i forbindelse med trykk- og lekkasjetesting. Forskjellen på trykk og lekkasjetesting er klargjort og innhold reorganisert i henhold til dette. Figur i vedlegg er korrigert (overflødige/feil piler er fjernet)  

  

Relaterte filer

Anbefaling_028N_Rev_1_Trykk_og_lekkasjetesting

   Del på: