Informasjon om H2S

Hydrogensulfid er en giftig, eksplosiv og korrosiv gass. Næringen fikk en sterk påminnelse om hvor farlig denne gassen kan være i forbindelse med den uønskede hendelsen på Sture terminalen i 2016

Problematikk knyttet til H2S kan deles i to hovedproblemstillinger:

Korrosjon og fare for menneskeliv. Hydrogensulfid er en svært giftig og eksplosiv gass. Gassen vil være dødelig for mennesker lenge før den utgjør en eksplosjonsfare. Eksponering for H2S-gass kan også føre til senskader, og påvirker spesielt kognitive evner, balanse, hørsel og nedsatt hjernekapasitet.

For den maritime sektor er problemstillingen spesielt aktuell nå som mange skip ligger i opplag. H2S kan dannes ved forråtnelse i oksygenfattige miljøer og faren for utvikling av H2S er dermed stor i lukkede tanker etc.

Granskingsrapporten fra Sture og informasjon fra Vestteknikk om H2S er vedlagt.
 
Andre nyttige linker:

  

Relaterte filer

H2S i oljebransjen
PTIL granskingsrapport Sture H2S

   Del på: