Oppdatert Vektøykasse for VO/HVO

En arbeidsgruppe i SfS har oppdatert verktøykassen for VO/HVO. Det er lagt til flere nye maler og dokumenter og alle linker skal være  oppdatert.

Blant de nye dokumentene som er lagt til finner dere gode eksempler på funksjonsbeskrivelser for VO/HVO/KHVO, et forslag til en medarbeiderinvolverings matrise og ikke minst et regneark som kan brukes for å måle medarbeiderinvolveringen i selskapet. Filene ligger i selve verktøykassa men det ligger oss linker her: 

  

Relaterte filer

Arbeidstakermedvirkning Matrise 2018
Arbeidstakermedvirkning Måltall Logg Matrise 2018
FUNKSJONSBESKRIVELSE HVO i ( Selskapet )
FUNKSJONSBESKRIVELSE KHVO i ( Selskapet )
FUNKSJONSBESKRIVELSE VO i ( Selskapet )

   Del på: