Anbefaling 022 er revidert

En SfS arbeidsgruppe har revidert SfS anbefaling 022 "Harmonisering av slanger med mekaniske koplinger"

Den reviderte anbefalingen er laget i samsvar med SfS sin nye mal for anbefalinger. Videre er den oppdatert for å reflektere nye koplinger som er kommet på markedet og det er også lagt til noen nye referanser. 

  

Relaterte filer

Anbefaling 022N Rev 1 2018 Harmonisering av Mekaniske koplinger for slanger

   Del på: