Ny SfS anbefaling

En arbeidsgruppe har laget en anbefalt praksis for håndtering av ikke-elektriske tennkilder.

SfS Anbefaling 042N/2019 "Håndtering av ikke-elektriske tennkilder" gir en oversikt over ikke-elektriske tennkilder og spesifikke tiltak som kan iverksettes for å hindre antennelse.

  

Relaterte filer

Anbefaling 042N Håndtering av ikke-elektriske tennkilder

   Del på: