Anbefaling 024N/2018: Forebygging av fallende gjenstander

Begrunnelse:
Det er fremdeles alt for mange hendelser som rapporteres som ”fallende gjenstander”, og dette utgjør derfor en betydelig sikkerhetsutfordring. Undersøkelser har vist at disse utfordringene er knyttet både til arbeidsprosesser, atferd og mangelfull sikring av utstyret. Industrien har med jevne mellomrom hatt en rekke kampanjer der resultatene har vært oppløftende, men der det store gjennombruddet har uteblitt. SfS ønsker å sette fokus på denne sikkerhetsutfordringen ved å peke på hva vi mener er beste praksis i industrien.

Anbefaling 024N er blitt revidert og består nå av 4 deler:
 
Del 1: Håndbok "Forebygging av fallende gjenstander" Rev. 4, med fokus på operativt personell.
Del 2: Styringselementer i verdikjeden (ikke endelig godkjent)
Del 3: Funksjonskrav til etablering av visualiserte inspeksjonssystemer
Del 4: Plakater - Sikker sikring


Stavanger , Oktober 2018         
 
 

  

Relaterte filer

Endring i FG håndbok - rev 4
Forebygging av fallende gjenstander Håndbok Rev 4
Funksjonskrav til etablering av visualiserte inspeksjonssystemer
Notat om fallenergi
Plakater - Sikker Sikring
Styringselementer i verdikjeden

   Del på: