Retningslinjer

 

En retningslinje fra Norsk olje og gass inneholder råd og anbefalinger til hvordan selskapene i olje- og gassindustrien kan håndtere ulike problemstillinger på beste mulige måte.

Dersom selskapet velger å ikke følge en retningslinje, bør selskapet kunne demonstrere at den løsningen de har valgt er minst like god som det retningslinjen beskriver.
 
Det er god praksis å få aksept fra arbeidstakerne dersom selskapet avviker fra en retningslinje.
 

Norske olje og gass Retningslinjer finner du her :
 

  
   Del på: