Roller og ansvar

Rollene og ansvaret kan du lese om i Arbeidsmiljøloven.
  
Forslag til funksjonsbeskrivelse for VO, HVO og KHVO finner du i vedlagte filer.

Det finnes også en rekke nettsteder der ansvar og roller er beskrevet i mer detalj:

"Verneombudet"


"Roller i HMS arbeidet"
 
 

  

Relaterte filer

FUNKSJONSBESKRIVELSE HVO i ( Selskapet )
FUNKSJONSBESKRIVELSE KHVO i ( Selskapet )
FUNKSJONSBESKRIVELSE VO i ( Selskapet )

   Del på: