K-HVO

Koordinerende Hovedverneombud (KHVO)  velges blandt Hovedverneombudene eller tillitsvalgte dersom virksomheten har flere hovedverneombud. Det har også vist seg nyttig å velge et KHVO fra Hovedbedriften på en arbeidsplass med mere enn en arbeidsgiver.


Arbeidsmiljøloven § 6-1


Oppgaver for koordinerende hovedvernombud:

· Sikre erfaringsoverføring og bruk av beste praksis innenfor vernetjenesten på tvers av aktiviteten innen områdene

· Bidra med å arrangere årlige HVO-samlinger i områdene

· Samkjøre fellesaktiviteter/fellesaksjoner, men overtar ikke VO/HVOs oppgaver, og er ikke ankeintstans for disse

· Pådriver for HMS-arbeid innad i verneombudstjenesten, og deltar i intern HMS-opplæring som intruktører, foredragsholder etc.

· Ressursperson ved gjennomføring av granskinger

· Deltar ved revisjon av HMS-relatert styrende dokumentasjon, ev. sørge for deltakelse fra verneombudet

K-HVO skal være en ressursperson innenfor verneombudets område og K-HVO har samme rettigheter som HVO. Forslag til funksjonsbeskrivelse for KHVO finner du i vedlagte fil:

  

Relaterte filer

FUNKSJONSBESKRIVELSE KHVO i ( Selskapet )

   Del på: