√Öndedrettsvern Galvanisk Korrosjon Fallsikring og redning
Sikring av fallende gjenstander Bruk av vinkelsliper Ankerhåndtering

Klikk her for å se Sikkerhetsfilm 22
Fall i forbindelse med stillasarbeid Bruk av Habitat Avsperring


Klikk her for å se Sikkerhetsfilm 19


Klikk her for å se Sikkerhetsfilm 20


Klikk her for å se Sikkerhetsfilm 21

Farlig løfteoperasjon Gasslekkasje Kantret MOB båt


Klikk her for å se Sikkerhetsfilm 16


Klikk her for å se Sikkerhetsfilm 17


Klikk her for å se Sikkerhetsfilm 18

Kompressorulykke Veltet rørstøtte Fallende gjenstand på løftedekk


Klikk her for å se Sikkerhetsfilm 13


Klikk her for å se Sikkerhetsfilm 14


Klikk her for å se Sikkerhetsfilm 15

Rutinesvikt - stillas på avveie Ulykke - trykksatt system Arbeid i dårlig vær


Klikk her for å se Sikkerhetsfilm 10


Klikk her for å se Sikkerhetsfilm 11


Klikk her for å se Sikkerhetsfilm 12

Samtidige operasjoner Elektrisk sjokk Kranekollisjon


Klikk her for å se Sikkerhetsfilm 7


Klikk her for å se Sikkerhetsfilm 8


Klikk her for å se Sikkerhetsfilm 9

Sikker bruk av lastbærere Fallende gjenstand fra stillas Personskade ved avblødning


Klikk her for å se Sikkerhetsfilm 4


Klikk her for å se Sikkerhetsfilm 5


Klikk her for å se Sikkerhetsfilm 6 

Tilløp til alvorlig gasslekkasje Alvorlig personalskade med slegge Innløfting wireline BOP til boredekk

Klikk her for å se Sikkerhetsfilm 1

Klikk her for å se Sikkerhetsfilm 2

Klikk her for å se Sikkerhetsfilm 3

Gasslekkasje på Tordenskjold plattformen Fallende gjenstander Brann i kraftenhet